องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ​องค์​การบริหาร​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​ เรื่อง​ ประกาศ​ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน​จ้าง​ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศ​องค์​การบริหาร​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​เจา​ทอง​ เรื่อง​ ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​รับการ​สรรหา​และ​เลือกสรรเป็นพนักงาน​จ้าง​ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด อบต.เจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แผนพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 146 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8