องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด อบต.เจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file แผนพับจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผนพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 26/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราาชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 25/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
1 - 20 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8