องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88
account_box คณะผู้บริหาร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 086-2591888
(นายกวี ป้อจัตุรัส)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 08-71967324
(นายกวี ป้อจัตุรัส)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 08-71967324
(นายเมธี สวนไธสงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 08-94839212
(นายเมธี สวนไธสงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 08-94839212
(นายศิวะ สุทธิพันธุ์)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-6699748
(นายศิวะ สุทธิพันธุ์)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
โทร : 089-6699748
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ