messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน
จ.ส.ต.ฉัตรชัย อุธานี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เจาทอง
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง