องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ๒ชั้นไม่ประจำทางโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำลผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อนมโรงเรียนช่วงปิดเทอม เมษายน-พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อนมเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อนมเดือน เมษายน-พฤษภาคม ช่วงปิดเทอม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อนมเดือน เมษายน-พฤษภาคม ช่วงปิดเทอม 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อนมโรงเรียนเดือนมีนาคม-ช่วงปิดเทอม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมกล่อง ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมกล่อง ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม สายโรงสีชุมชน ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 60 ชุด บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 60 ชุด บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณวัดลาดชุมพล(กองช่าง)หมู่ที่๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเจา ทอง อำเภอ ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี สำนักปลัดจำนวน ๑ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม สายโรงสีชุมชน ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม สายโรงสีชุมชน ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน ๔ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม สายโรงสีชุมชน ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์ปรับพื้นผิวถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 11 เส้นทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์ปรับพื้นผิวถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 11 เส้นทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์ปรับพื้นผิวถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 11 หมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อต้นคริสต์มาส หรือ Poinsettia ตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสาร TOR แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างจำนวน๒๘รายการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๙รายการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงระบบผลิตน้ำดื่มROพร้อมอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๓๒๗ ชัยภูมิ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งประกอบด้วย เวที เครื่องเสียง กางเต็นท์ พลุดอกไม้ไฟ ไฟราวน้ำตก รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ สำหรับประดับตกแต่งรอบบริเวณงานและตกแต่งเวที ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสาร TOR แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๓ รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งประกอบด้วย เวที เครื่องเสียง กางเต็นท์ พลุดอกไม้ไฟ ไฟราวน้ำตก รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ สำหรับประดับตกแต่งรอบบริเวณงานและตกแต่งเวที ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสาร TOR แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งประกอบด้วย เวที เครื่องเสียง ปรับพื้นที่รอบสระน้ำ ดอกไม้ไฟราวน้ำตก กระทงสาย ตุงและโคมประดับ ไฟประดับ รวมทั้งวัสดุต่าง ๆ สำหรับประดับตกแต่งรอบบริเวณงานและเวที ฯลฯ รายละเอียดตามเอกสาร TOR แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อปั๊มซัมเมอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่๔บ้านลาดไทรงาม(กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อปั๊มซัมเมอร์พร้อมอุปกรณ์ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่๔บ้านลาดไทรงาม(กองช่าง)องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม (ช่วงปิดเทอม) เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดจำนวน๑รายการรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
1 - 50 (ทั้งหมด 930 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง