องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง [30 มิถุนายน 2565]
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) 26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ประจำปี 2565 [24 มิถุนายน 2565]
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก [22 มิถุนายน 2565]
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ [12 มิถุนายน 2565]
โครงการเจาทองร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ห่างไกลโรคภัย 2565 [9 มิถุนายน 2565]
ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเจาทอง และร่วมมอบโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 [8 มิถุนายน 2565]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [3 มิถุนายน 2565]
โครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [3 มิถุนายน 2565]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี [3 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 1 - 10 (ทั้งหมด 420 รายการ)