องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ครั้งที่ 2/2564 [16 กันยายน 2564]
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ต้นไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ ต้นขี้เหล็กบ้าน) [15 กันยายน 2564]
นำอาหาร น้ำดื่มและขนม บริการแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง [13 กันยายน 2564]
รับมอบส้มโอหวานพันธุ์ทองดีของอำเภอบ้านแท่น [10 กันยายน 2564]
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 [9 กันยายน 2564]
มอบน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อและยากำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : LSD) ให้หมู่นำทั้ง 14 หมู่บ้าน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : LSD) และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ [7 กันยายน 2564]
กิจกรรม Big Cleaning Day [1 กันยายน 2564]
การตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 256 [30 สิงหาคม 2564]
มอบบัตรประกันชีวิตอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเจาทอง (โควิด COVID - 19) [30 สิงหาคม 2564]
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [25 สิงหาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 301 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ