องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [21 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ประจำปี 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมวิ่งตามหารักที่ภักดี ดินแดนแห่งความรักภักดีชุมพล Mini Marathon2024 [18 กุมภาพันธ์ 2567]
พิธีวางเสาเอกอุโบสถวัดลาดชุมพล [14 กุมภาพันธ์ 2567]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) [12 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [12 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [8 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 [7 กุมภาพันธ์ 2567]
รับมอบ-ส่งมอบถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายลำน้ำเจา บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [1 กุมภาพันธ์ 2567]
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือบ้านนายประสาร โสสุด ผู้ประสบภัยอัคคีภัย [30 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1 - 10 (ทั้งหมด 660 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง