messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม2567[15 มิถุนายน 2567]
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567[12 มิถุนายน 2567]
โครงการกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 [8 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรม : ทำน้ำสมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่[6 มิถุนายน 2567]
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.เจาทอง ประจำปีงบประมาณ 2567[5 มิถุนายน 2567]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567[3 มิถุนายน 2567]
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2567 กิจกรรม : ปลูกต้นไม้[3 มิถุนายน 2567]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี[3 มิถุนายน 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[28 พฤษภาคม 2567]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567[23 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 1 - 10 (ทั้งหมด 727 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง