องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอบรับรองข้อมูลการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ระดับตำบล [22 พฤศจิกายน 2565]
กิจกรรม (Kick off) กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนต้นแบบ [18 พฤศจิกายน 2565]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [8 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบและอำนวยความปลอดภัยงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [4 พฤศจิกายน 2565]
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ [27 ตุลาคม 2565]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 [23 ตุลาคม 2565]
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [19 ตุลาคม 2565]
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 [18 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 [13 ตุลาคม 2565]
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบล [12 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 - 10 (ทั้งหมด 473 รายการ)