องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด สถานที่จำหน่าย กลุ่มมะขามหวาน 20/1 ซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ติดต่อ : นายเอนก ขุนสูงเนิน โทร :08-1718-4351 โทร : 044-828234 (ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านราษฎร์พัฒนา)
มะขามหวานพันธุ์ศรีภักดี รอปรับปรุง
รายละเอียด จุดชมวิวเขาพังเหย ตำบลเจาทอง ตั้งอยู่ยอดเขาพังเหย ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 75 กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง มีร้านอาหารของชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จุดชมวิวเขาพังเหย รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด

สถานที่จำหน่าย กลุ่มมะขามหวาน 20/1 ซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ติดต่อ : นายเอนก ขุนสูงเนิน โทร :08-1718-4351 โทร : 044-828234 (ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านราษฎร์พัฒนา)
มะขามหวานพันธุ์ศรีภักดี

รอปรับปรุง
รายละเอียด

จุดชมวิวเขาพังเหย ตำบลเจาทอง ตั้งอยู่ยอดเขาพังเหย ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 75 กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง มีร้านอาหารของชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จุดชมวิวเขาพังเหย

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน

รอปรับปรุง
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา

รอปรับปรุง
info สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประชากร รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านสังคม รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน รอปรับปรุง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประชากร

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านสังคม

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รอปรับปรุง


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง