องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 57
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด สถานที่จำหน่าย กลุ่มมะขามหวาน 20/1 ซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ติดต่อ : นายเอนก ขุนสูงเนิน โทร :08-1718-4351 โทร : 044-828234 (ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านราษฎร์พัฒนา)
มะขามหวานพันธุ์ศรีภักดี รอปรับปรุง
รายละเอียด จุดชมวิวเขาพังเหย ตำบลเจาทอง ตั้งอยู่ยอดเขาพังเหย ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 75 กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง มีร้านอาหารของชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จุดชมวิวเขาพังเหย รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
รายละเอียด

สถานที่จำหน่าย กลุ่มมะขามหวาน 20/1 ซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 ติดต่อ : นายเอนก ขุนสูงเนิน โทร :08-1718-4351 โทร : 044-828234 (ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านราษฎร์พัฒนา)
มะขามหวานพันธุ์ศรีภักดี

รอปรับปรุง
รายละเอียด

จุดชมวิวเขาพังเหย ตำบลเจาทอง ตั้งอยู่ยอดเขาพังเหย ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 75 กิโลเมตร เป็นที่แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง มีร้านอาหารของชาวบ้านและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
จุดชมวิวเขาพังเหย

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน

รอปรับปรุง
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา

รอปรับปรุง
info สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประชากร รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านสังคม รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน รอปรับปรุง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ประชากร

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านสังคม

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

รอปรับปรุง
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ