องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-0928081
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง.)
ว่าง
นายถนอม เพียนอก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายศุภนิมิตร จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง