องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
account_box กองช่าง
(นายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 093-0928081
(นายคมสันต์ วงศ์วังจันทร์)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายถนอม เพียนอก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศุภนิมิตร จันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมโภชน์ เกินแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นงสาวยาณี บุญปก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายไกรกฤษ์ แสดงคุณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ