องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
photo ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
photo ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางท้องถิ่น ชย.ถ.48-09 สายบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 - บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262 |
photo ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลดิกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย-ถ048-05 สายหน้า อบต.เจาทอง-คลองโปร่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
photo ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทางท้องถิ่น ชย.ถ.48-09 สายบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 - บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]
photo ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรอง) poll
photo ประกาศ อบต.เจาทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้สงปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติคอนกรีต สายหน้า อบตเจาทอง-คลองโปร่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศ เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก หมู่ 14 บ้านลาดไทรทอง ซอยหน้าโรงเรียน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Recycling) สายทางบ้านซับประสิทธิ์-น้ำตกสารรุ้ง ช่วง กม.1-146ถึง1+436 กว้าง 6 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,030 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคำ ทาขามป้อม บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เจาทองกำนหด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ 6 ตำบลเจาทอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.เจาทองกำนหด poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านลาดไทรงามขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร(ซอยบ้านนายแสวง เอกศรี) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เจาทองกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรายละเอียดที่ อบต.เจาทอง กำหนด ซอยหลังโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา หมู่ 2 ตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ