องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เลขที่ 44 หมู่ที่ 13 ตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260 เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 0 4410 9663 เบอร์แฟกซ์ 0 4482 8232 ห้องนายกฯ 101 ห้องรองนายกฯ 102 ห้องปลัดฯ 103 สำนักปลัด,การศึกษาศาสนา แลวัฒนธรรม 104 กองคลัง 105 กองช่าง 106 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองสวัสดิการสังคม 107 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 108 Gmail : Jaothong2@gmail.com Hotmail : jaothong@hotmail.com เว็บไซต์หน่วยงาน : https://www.jaothong.go.th/ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@jaothong.go.th
แผนที่หน่วยงาน
ภาพแผนที่× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง