messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการปันรักปันสุขให้ผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 13 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านหนองกระทุ่มทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลาดไทรทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านลาดไทรทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน๘๓-๑๓๒๗ชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านลาดไทรงาม หมู่ที่ 4 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมฐานบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดชุมพล ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๓๑รายการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน๑๖รายการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยหินคลุกบ้านลาดชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 2 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อโต๊ะทำงานจำนวน๒ตัวกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุทาสีกันสนิมรถบรรทุก๑๐ล้อหมายเลขทะเบียน๘๓-๘๒๗๓ชัยภูมิงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุดับเพลิง(สายดับเพลิง)งานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๑๕รายการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจัดทำป้ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗รายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗รายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ๒ชั้นไม่ประจำทางโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำลผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารTORแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อนมเดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อนมเดือน เมษายน-พฤษภาคม ช่วงปิดเทอม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาดชุมพล ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจาทอง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นมกล่อง ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม สายโรงสีชุมชน ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โคมไฟฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสาและติดตั้ง จำนวน 60 ชุด บ้านเจาทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์รายงานผลการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี สำนักปลัดจำนวน ๑ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)จำนวน ๔ รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์ปรับพื้นผิวถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 11 เส้นทาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรรถเกรดเดอร์ปรับพื้นผิวถนนในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจำนวน 11 หมู่บ้าน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อต้นคริสต์มาส หรือ Poinsettia ตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสาร TOR แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่างจำนวน๒๘รายการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๙รายการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงระบบผลิตน้ำดื่มROพร้อมอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๓๒๗ ชัยภูมิ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬาจำนวน ๓ รายการ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
1 - 50 (ทั้งหมด 620 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง