องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
ประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
รายละเอียด : วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกวี ป้อจัตุรัส ประธานสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายก อบต.เจาทอง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เจาทอง เลขานุการสภาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง และข้อราชการอื่น ๆ และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ