องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง
รายละเอียด : วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนายณัฐฐินันท์ชัย เพชรก้อน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ข้าราชการ พนักงาน อบต.เจาทอง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin