องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 จังหวัดชัยภูมิ โดยทีมประเมินที่ 7 ประกอบด้วย 1. นางประกาพันธ์ วชิรโชติกุล ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ตรวจด้านที่ 1 และตรวจด้านที่ 5 2. นางสิริวรรณ์ นิยมโภค ท้องถิ่นอำเภอซับใหญ่ ตรวจด้านที่ 2 3. นางสาวปฐมภรณ์ ประสมทรัพย์ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตรวจด้านที่ 3 4. นายศุภกร ขยันตรวจ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ตรวจด้านที่ 4 และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ณ ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin