องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คำชี้แจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1