องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์และขออนุญาตที่จะแนะนำบริษัทรวมไปถึงการบริการและสินค้าต่าง ๆ ของบริษัทเรานะครับ บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด มีอยู่ทั้งหมด 2 สาขา สาขาแรก (สาขานครราชสีมา) ตั้งอยู่ที่ 475 ซ.เดชอุดม 14 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 (สำนักงานใหญ่) สาขาที่สอง (สาขาปทุมธานี) ตั้งอยู่ที่ 148/80 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ เป็นศูนย์บริการระบบรักษาความปลอดภัย จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ รักษาความปลอดภัยครบวงจร สัญญาณกันขโมยบ้าน ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ รับจัดทำและออกแบบระบบออกแบบเว็บไซต์ รับจัดทำออกแบบป้ายโฆษณานิทรรศการแสดงต่าง ๆ รวมไปถึงระบบงานไอที ระบบอินเทอร์เน็ต ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศครบวงจร จำหน่าย ติดตั้ง รับให้คำปรึกษาสินค้าและบริการทุกกรณี เช่น กล้องวงจรปิด ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบกั้นที่จอดรถ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร งานระบบเครือข่าย งาน Network ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ กล้อง Video Conference เป็นต้น ทางบริษัทของเรายินดีรับบริการลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจและประสิทธิภาพที่สูงที่สุด มากกว่าสิบปีที่ ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ ได้บริหารและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและงานบริการของเราอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ความพึงพอใจและประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด เมื่อ : 2021-07-30 15:50:45 ดู : 4 0
ด้วยราษฎรบ้านหนองโกทอง หมู่ที่ 11 ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 8 จุดดังนี้ จุดที่ 1 บ้านนางแมว แก้วส่องศึก จุดที่ 2 บ้านนายจตุพร เดชทับไทย จุดที่ 3 บ้านนายเบา ราชพรมมา จุดที่ 4 บ้านนายลิ่ม วิไลเขวา จุดที่ 5 บ้านนานคำฮก นถนนาภิ จุดที่ 6 บ้านนางอุณรัตน์ สีสุวรรณ จุดที่ 7 บ้านนางแก้วใจ กำลังมาก จุดที่ 8 บ้านนางมณีรันต์ ผุยเถิง นายชอบ โคตรเวียงแก ผู้ใหญ่บ้านหนองโกทอง ม.11 เมื่อ : 2021-04-27 19:40:25 ดู : 31 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 6 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนายทองเต้ย ขึ้นนกขุ้ม จุดที่ 2 หน้าบ้านนางภัทรมล จุดที่ 3 หน้าบ้านนางพุทธา ผ่ายผา จุดที่ 4 บ้านนางนางขวัญตา พิลาแดง จุดที่ 5 บ้านนายปาน กำไลเงิน จุดที่ 6 บ้านนางบัวลอย ทาข้ามป้อม นายสำรวย หอมชาลี ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ ม.9 เมื่อ : 2021-04-27 19:38:23 ดู : 19 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 5 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนางทองใส คุณประทุม จุดที่ 2 หน้าบ้านนายสมชาย เสื้อพันธุ์ จุดที่ 3 หน้าบ้านนางเผื่อน หวังเติมกลาง จุดที่ 4 บ้านนางมาลี แสนวงค์ จุดที่ 5 บ้านนางจำปา ศรนรา จุดที่ 6 บ้านนายสุพรรณ ภิรมณ์ไทยพัฒน์ จุดที่ 7 ทางเข้าวัดป่าสังข์ทองวนาราม นายสำรวย หอมชาลี ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ ม.9 เมื่อ : 2021-04-27 19:36:52 ดู : 23 1
ด้วยราษฎรบ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ขอรับการช่วยเหลือซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างดับ จำนวน 5 จุดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านผู้ใหญ่ลำมูล บุ้งโพธิ์ จุดที่ 2 หน้าบ้านนายบุญมา สร้อยกุดเรือ จุดที่ 3 ศาลาประชาคม จุดที่ 4 บ้านนายยศ นรพรม จุดที่ 5 บ้านนายสุนทร หวังช่วยกลาง จุดที่ 6 บ้านนายใบ ลาดนอก จุดที่ 7 โค้งประปา จุดที่ 8 บ้านนายสมนึก จาแล จุดที่ 9 บ้านนายจำลอง ขอพรกลาง นายลำมูล บุ้งโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์พัฒนา ม.10 เมื่อ : 2021-04-27 19:35:25 ดู : 17 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ