องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 132
เดือนนี้ 7,149
เดือนที่แล้ว 8,825
ทั้งหมด 39,806

folder คู่มือประชาชน
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : ขั้นตอนจอข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน : ลดขั้นตอนการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo คู่มือร้องเรียน-อบต.เจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo คู่มือสำหรับประชาชน-กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 086-2591888
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549437
(นางสาวชลลดา กุดแก้ว)
ปลัด อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549437
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ