ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง