ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดทับ หมู่ที่ 1 ,2,3,4,5,9,10 และหมู่ 13 จำนวน 15 สายทาง