ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง