ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวันตามโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง