ชื่อเรื่อง : ซื้อพันธุ์ต้นไม้(ต้นอินทนิล)เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมมลลักษณ์ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง