ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านลาดชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง