ชื่อเรื่อง : วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประตูสำนักงาน และซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่13