ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นดินทรุดตัวหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านหนองโกทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง