ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิล สรุปภารกิจ กปน. ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง