ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓-๘๒๗๓ ชัยภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง