ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนยางอัดกาวขอบประตูด้านหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง