ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการล้างแอร์และตรวจสภาพแอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง