ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : fJZ1JTFMon35436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้