ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟพลังงานแสงอาทิตย์รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง