ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อไฟล์ : H6DVglYTue83541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้