ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 12
รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 12
ชื่อไฟล์ : xewZIkTWed40632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้