ชื่อเรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 15/2565 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง รักษาราชการแทน
รายละเอียด : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ที่ 15/2565 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง รักษาราชการแทน
ชื่อไฟล์ : VOF2F2EThu95722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้