องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
กิจกรรม “รู้เขารู้เรา” เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง พร้อมด้วยนายศิวะ สุทธิพันธุ์ รองนายก อบต.เจาทอง นายเส็ง พิผ่วนนอก รองนายก อบต.เจาทอง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ ข้าราการ พนักงาน อบต.เจาทอง ดำเนินกิจกรรม “รู้เขารู้เรา” เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2566 โดยมีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 71 พรรษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กลาดชุมพล และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเจาทอง
ผู้โพส : admin