องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเจาทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เจาทอง
ผู้โพส : admin