องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.เจาทองพร้อมด้วยนายศิวะ สุทธิพันธุ์ รองนายก อบต.เจาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.เจาทอง นายเส็ง พิผ่วนนอก รองนายก อบต.เจาทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.เจาทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ณ อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ผู้โพส : admin