องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
รายละเอียด : วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เพื่อประชุมการคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกินห้าคน การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน และการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน กรณีครบวาระ 4 ปี ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin