องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวชลลดา กุดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง จัดสถานที่ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 กำหนดว่าภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิออกให้บริการยื่นบัญชีฯ ทั้ง 4 ตำบล ของอำเภอภักดีชุมพล และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ