องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด : วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง นำโดยนางสาวอรุณี ธงเฉลิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง มอบหมายนายศิวะ สุทธิพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ร่วมลงพื้นที่การติดตาม ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ตามนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 และปฏิบัติตามมาตรการ 5+1 (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด ณ บ้านนายหล่า พิมพ์ชวด บ้านเลขที่ 156/1 บ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ผู้โพส : admin