องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง