messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือกลางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกตำแหน่ง)

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง