องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง