องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำหรับตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (สำหรับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file คู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง (สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และที่เกี่ยวข้อง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file คู่มือกลางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกตำแหน่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file คู่มือกลางการงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คู่มือกลางการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1