องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานส่วนตำบล (Career Path) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
photo การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.เจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1