องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
photo การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ