messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยงานตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทอง
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน สำหรับองค์กรปกครององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง