องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
Chao Thong Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 8232,0 4410 9663

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
photo ปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเจาทอง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
(นางสาวอรุณี ธงเฉลิม)
นายก อบต.เจาทอง
โทร : 089-7549431
สายด่วน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ